T

020 572 77 55

E

info@edenswalinga.nl

en

Openbare verslagen

 

Curatoren in faillissementen en bewindvoerders in surséances van betaling doen periodiek verslag aan de rechter-commissaris. Verslagen zijn openbaar.

U hoeft voor kennisneming van een verslag niet het team insolventie van de rechtbank aan te schrijven. Verslagen kunnen eenvoudig worden opgevraagd door het sturen van een e-mail aan insolventie@edenswalinga.nl. Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden verslagen over insolventies van natuurlijke personen restrictief verstrekt. Openbare verslagen van recent(er) uitgesproken insolventieprocedures van rechtspersonen worden gepubliceerd op rechtspraak.nl.

 

Indienen vorderingen

 

Schuldeisers kunnen hun vorderingen eenvoudig online indienen:

  1. Bezoek internetsite www.crediteurenlijst.nl.
  2. Registratie als crediteur door middel van een beveiligde internetverbinding. U krijgt dan inloggegevens voor toegang tot uw eigen account.
  3. Vorderingen in het faillissement of de surséance worden ingediend door middel van een online formulier. Bewijsstukken kunt u uploaden.
  4. Daardoor worden vorderingen direct geplaatst op een crediteurenlijst. U ontvangt direct per e-mail de officiële bevestiging van de indiening.
  5. Crediteuren vernemen automatisch en zodra mogelijk (vaak direct) via e-mail of een uitdeling wordt verwacht. Als uitdeling niet (op afzienbare termijn) wordt verwacht krijgen crediteuren, wanneer zij vorderingen online indienen, per e-mail de officiële bevestiging dat zij kunnen proberen eventueel afgedragen BTW terug te vorderen van de Belastingdienst.
  6. Geautomatiseerde gegevensverwerking verlaagt de kosten van de behandeling en afwikkeling van faillissementen en surséances. Die kostenbesparing vergroot de kans dat een uitdeling aan de crediteuren kan plaatsvinden. Crediteuren die vorderingen online indienen worden over de eventuele uitdeling per e-mail geïnformeerd.
  7. Het gebruik van deze online-dienst is voor individuele crediteuren gratis.
  8. De verwerking van uw gegevens geschiedt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.