T

020 572 77 55

E

info@edenswalinga.nl

en

Dirk Edens

 

Dirk Edens (1972) is advocaat sinds 1997. Hij werkte eerder bij twee vooraanstaande grote kantoren en heeft daarna zijn eigen kantoor opgericht.

 

Dirk is een creatief adviseur en vaardig onderhandelaar. Tevens doorbijter met scherpe pen. Hij adviseert en – zonodig – procedeert over commerciële contracten, samenwerkingsvormen en (distressed) transacties. Bijzondere expertise is opgebouwd met betrekking tot 5 voor 12 en 5 over 12 situaties. Dirk weet alles van herstructureringen, (her)financieringen, (buiten)gerechtelijke crediteurenakkoorden, het vestigen en uitwinnen van zekerheden, liquidaties van (dochter)ondernemingen, doorstarts, bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana en recovery acties. Cliënten zijn zowel bedrijven in financiële moeilijkheden, bestuurders, commissarissen en aandeelhouders/investeerders, alsook financiers en andere crediteuren. Dirk heeft veel ervaring als curator in faillissementen (waaronder structuurvennootschappen) en kent daarom ook die kant van de tafel.

 

Voor werkgevers en hoger gepositioneerde werknemers waaronder bestuurders onderhandelt Dirk over afvloeiingsregelingen en voert hij ontslagprocedures. Maar ook bij minder alledaagse aspecten van het arbeidsrecht kent Dirk de juiste weg.

 

Opleiding: Universiteit Utrecht rechten, Grotius insolventierecht (postdoctoraal) en Erasmus Universiteit Rotterdam financiële economie (postdoctoraal).

 

Lidmaatschappen: INSOLAD (Vereniging Insolventierecht Advocaten), INSOL International, NVvP (Nederlandse Vereniging voor Procesrecht) en VAAA (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam).

 

Talenkennis: Nederlands, Engels en Duits

 

edens@edenswalinga.nl